Útils de control i Útils de fabricació

Útils de control i útils de fabricació són necessàries.

Serveixen per verificar les dimensions i formes de peces complexos que no es poden comprovar amb sistemes convencionals, degut a la seva mida o complexitat geomètrica.