Serveis

Tots els processos productius per la fabricació d’útils de vidre i xapa automobilístics

Ed5 és una empresa d'enginyeria industrial amb més de 10 anys d'experiència en el sector. La seva especialitat és la mecanització, disseny i muntatge de tot tipus d'elements i utillatges. La seva gamma de serveis inclou la mecanització amb màquines CNC de 3 i 5 eixos i mecanització convencional, soldadura amb tig, mig i altres, disseny i fabricació d'útils de control, així com capacitat per realitzar tot tipus de dissenys i projectes.

La seva empresa té una sèrie de punts forts, com el compromís de complir amb els terminis d'entrega, processos productius propis sense necessitat de serveis externs, i un tracte professional i personalitzat amb els clients.

Ed5 utilitza software de disseny com Siemens Unigraphics NX i MasterCam, així com software de metrologia com MetrologXG per garantir la precisió dels seus productes.

En resum, Ed5 és una empresa d'enginyeria industrial amb una gran experiència i capacitat per oferir serveis complets de mecanització, disseny i muntatge als seus clients, amb un alt compromís amb la qualitat i els terminis d'entrega.El potencial de l’empresa s’estableix en poder donar serveis integrals a empreses amb diferents processos productius, com poden ser:

  • Disseny de fabricacions mecàniques i processos d’automatització.

  • Disseny 3D (CAD)

  • Mecanització de peces per CNC (CAM)

  • Mecanitzacions de peces sobre plànol.

  • Construcció d’útils de control.

  • Manteniments.

  • Estructures soldades.

  • Solucions específiques a cada client.

  • Instal·lacions pneumàtiques.
  • Laboratori de metrologia (certificat dimensional de peces).