Ed5

ED5, enginyeria industrial pel control i la fabricació en el sector de l’automoció

La Societat ED5  Enginyeria Industrial Penedès, SLL ha estat constituïda per 5 persones amb una experiència acreditada de més de 20 anys en el sector industrial.

L’objectiu de l'organització, és oferir serveis especialitzats per donar solucions integrades a tot tipus d’empreses.

Oferim solucions a nivell de disseny, fabricació, muntatge, manteniment i posta a punt de tot tipus d’elements i instal·lacions, per la fabricació, millora en la productivitat, automatització, utillatges per processos i elements per control de Qualitat, reparació i modificació de motlles, entre d’altres.

Per poder oferir els anteriors serveis i producte descrits, la societat disposa dels següents departaments: